Skriv ut detta Sida

Solceller: Så går det till

Q & A

Nedan får du svar på allt du behöver veta inför en investering i Solceller från Innosund.

Q: Fungerar Solceller verkligen i Sverige?
A: Ja. Solceller fungerar t.o.m. bättre i Sverige än i t.ex. mellaneuropa på grund av våra ljusa sommarmånader, kylan (Solceller ger mer elektricitet när det är kallt) och snöreflektionen på vintern. Vi på Innosund har under två års tid jämfört en 8 kW referensanläggning i Jämtland med en likvärdig installation på 8 kW i Tyskland och den Jämtlands-monterade ger 20% mer energi på årsbasis än den Tyska.
Q: Hur ska jag tänka när jag dimensionerar min anläggning?
A: Utgå ifrån din årsförbrukning av el. Om du t.ex. har en årsförbrukning på 7000 kWh och vill eliminera dina elkostnader helt, så bör du ha en anläggning på c:a 7-8 kW. Jordbruk, företag och gårdsfastigheter har ofta större årsförbrukning men också mycket goda förutsättningar för större Solcells-anläggningar då det ofta finns stora tak på ekonomibyggnader och ladugårdar i skuggfria söderlägen. Vi levererar mellan 6 och 150 kW- installationer utifrån standardprojektering. Vid större projekt som hela solparker eller bostadsområden föregås bygget av en grundligare konsultfas och projektering tillsammans med partners.
Q: Hur ska mitt tak vara för att fungera för Solceller?
A: Taket bör ligga i rakt söderläge för att leverera maximalt. Avvikelser upp till +/- max 45 grader går också bra men du förlorar lite soleffekt ju större avvikelsen är för att ljuset träffar panelerna kortare tid per dag i optimal vinkel. Vid montering i rakt östligt eller västligt läge sjunker den totala årsproduktionen från panelerna med ≈15%. Nord, nordost eller nordvästmontering rekommenderas ej.  Vidare: Taket bör vara oskuggat från träd och andra byggnader under hela dagens solbana. Optimal takvinkel är 40-45  grader men flackare vinklar fungerar också, förlusterna blir relativt små. För standardmontering bör taket ha vanlig plåt/plåt med pannprofil eller tegel/betongpanna. Installationskostnaden för tegel ligger något högre på grund av fler arbetsmoment. Ju större tak, desto mer effekt kan du installera. 10 kW kräver en fri takyta (exkl. sotarstegar, snöras-skydd, ventilationsrör etc.) på c:a 70 kvm.
Q: Kan jag montera Solcellerna på marken?
A: Vi tillhandahåller markmonterade Solcellsanläggningar i flera utföranden och det är ofta ett bra alternativ! Här gäller samma principer som för takmontering; installationsplatsen ska vara oskuggad hela dagen, ligga i ett bra söderläge och ha gott om fri yta runt sig. I Sverige har vi en ganska låg solbana höst- och vår, vilket ger långa horisontella skuggor för- och eftermiddag. Det ger att man helst monterar Solpanelerna i en lång enkelrad och hellre då i fler rader på själva stativen om man vill ha många. Vi använder ett av marknadens bästa stativsystem i aluminium för solid markmontering, gjort för att hålla många decennier.
Q: Hur räknar jag på intäkter från min elproduktion?
A: En enkel uppställning ser ut så här för en exempelanläggning på 10 kW:
10 kW x 1000 produktiva årstimmar (snitt i Sverige) = 10 000 kWh producerad ström per år. Tag sedan 10 000 kWh x det ditt elbolag köper din solel för (vanliga tariffer är 0.50-1,20 SEK/kWh beroende på bolag) så får du årsintäkten. Skala sedan upp eller ner kilowattantalet beroende på vilken installerad effekt du vill räkna på. Utöver detta tillkommer ett skatteavdrag på 60 öre per producerad kWh upp till 18 000 SEK/år, som införs 1/1 2015.
Q: Hur fungerar min relation till elbolaget när jag har en solcellsanläggning?
A: Den fasta nätavgiften betalar du alltid till den som äger nätet till din fastighet. Däremot är elmarknaden avreglerad, så du kan ha en köp/säljrelation med vilket elbolag du vill för den el du konsumerar samt producerar med din Solcellsanläggning.
Ett typiskt scenario: -Under stora delar av sommarhalvåret så kommer du vanligen att ha en överskottsproduktion från din Solcellsanläggning. Överskottet säljer du till elbolaget till den tariff de ger dig. Under vintermånaderna kommer Solcellerna fortfarande att leverera ström, men du kommer troligen att förbruka mer än du producerar. Då köper du det tillskott du behöver från elbolaget. För att få veta villkor, utbetalningstillfällen och ersättningsnivåer kontaktar du resp. elbolag. Det finns tabeller på nätet över de bolag som har förmånligaste villkoren för Solcellsproducenter.
Q: Hur anmäler jag mig till min elnätsleverantör och hur ser abonnemanget ut?
A: 1.  Innan du installerar anläggningen skall en föranmälan göras till din nätägare om att en elektriker kommer att installera en Solcellsanläggning under deras elmätare. Detta kan göras via telefon till din nätägare eller så ber du elektrikern göra det.
    2. Sedan bestämmer du vilket elbolag du vill köpa och sälja din el hos. Här är en bra länk till en lista över elbolag som köper Sol-el.Till sist ringer du det elbolaget för att anmäla ett s.k. ”inmatningsabonnemang”.  Det kostar oftast ett par hundra kronor, och när den anmälan är gjord så är det klart!
Q: Hur går installation och montering till?
A: C:a 4-6 veckor efter du accepterat en offert från Innosund AB, kommer våra certifierade hantverkare ut och bygger anläggningen hos dig. Exempel: En 8 kW-anläggning tar oftast runt 2-3 dagar att montera. Byggställning monteras, aluminiumprofiler fästs i taket och panelerna fästs sedan i profilerna. Sedan dras DC-kablar under takkant/via hörn ner till genomföring husvägg/husgrund till insidan och närmaste elcentral. Där skall fri yta finnas för en Inverter från oss, som omvandlar likströmmen från panelerna till 380 volts växelström och sedan kopplas samman med din elcentral. Extern elektriker anlitas c:a 2-4 timmar separat för inkoppling på nät. Elektriker ingår ej i standardoffert från Innosund men kan erbjudas.
Q Hur fungerar investeringsbidraget på 35%?
A: Investeringsbidraget på 35% kan du söka på anläggningar oavsett storlek, som färdigmonteras före den 31/12 2016. Maxbelopp per anläggning är 1,2 Mkr. Bidraget betalas ut retroaktivt av länsstyrelsen. Alla som sökt och uppfyllt kriterierna har hittills fått stödet sedan det infördes men kön är dock lång så väntetiden är vanligtvis 12-13 månader innan pengarna betalas ut.
Q: Måste jag betala energiskatt och registrera firma för att sälja el?
A: Nej du betalar ingen skatt för vare sig den el du producerar för eget bruk eller den du säljer så länge årsförsäljningen inte överstiger 30 000 SEK. Du behöver inte registrera firma. I dagsläget diskuterar regeringen och skatteverket huruvida du behöver vara moms-registrerad eller inte. Idag är det så, men kravet väntas försvinna 1/1 2015 när Energiminister Anna-Karin Hatts Solenergi-paket träder i kraft. (Momsplikt spelar ingen roll för ersättningarnas storlek då utgående och ingående moms kvittar ut varandra. Idag innebär det en enkel extra rad i deklarationen.)
Q: Vad krävs för att jag ska kunna få en offert från Innosund att ta ställning till?
A: Det enklaste är att du tar ett antal mått och värden på den fastighet du tänker dig Solceller på och matar in dem i vår Offert-automat på webben. Det kan du göra med ett rullmåttband och en kompass, t.ex. den du har i din smartphone. Sedan får du ett underlag inom ett par veckor att diskutera hemma och räkna själv, för att kunna ta ett beslut i lugn och ro om Solceller passar dig. Vi hjälper gärna till och besvarar frågor under tiden. Offert-automaten hittar du på: http://innosund.com/energy/offert/
Vi har skapat offertautomaten för att ge dig ett bra beslutsunderlag och du förbinder dig inte på något sätt till köp eller andra förpliktelser genom att fylla i formuläret.

 

Lite om regler och bidrag: Så här ser regeringens nya modellförklaring för Mikroproducenter av Sol-el ut:
1. Som mikroproducent av förnybar energi kommer du även framöver slippa betala både energiskatt och moms på den el som du själv producerar och använder direkt när den tillverkats. Du matar inte ut någon el på nätet och betalar heller ingen skatt för den el du då själv använder. För den här elen får du därför heller inte någon skattenedsättning.
2. De dagar som solen skiner och panelerna producerar mer el än du själv behöver så kommer du som mikroproducent att få ett elöverskott som du säljer ut på elnätet till en elhandlare. Då kommer du att omfattas av den skattenedsättning som Centerpartiet och Alliansen nu föreslår om 60 öre/producerad kWh upp till 18 000 SEK.
3. Andra dagar är det tvärt om och du behöver mer el än dina solceller producerar. Då behöver du köpa el av din elhandlare från elnätet. När du köper den elen kommer du, vid inköpstillfället, betala energiskatt och moms på den elen till elhandlaren men med Centerpartiets och Alliansens nya reform får du (när du deklarerar påföljande år) tillbaka den energiskatten och momsen genom att du får skatten sänkt med 60 öre/kWh på all den el du köpt från elnätet (förutsatt att du sålt/matat in lika mycket el till nätet som du sedan köper från nätet).  Konkret innebär det: om du vid soligt väder levererat ut 1000 kilowattimmar el till nätet, så har du rätt att få skatten sänkt med 60 öre/kWh för 1000 kilowattimmar som du köpt in vid molnigt väder, när dina solceller inte producerat tillräckligt med el för att räcka för ditt elbehov.

 

Permalänk till denna artikel: http://innosund.com/solceller-sa-gar-det-till/