Skriv ut detta Sida

Stöd, skatt och moms.

pengar-i-hog-300x225Stöd, skatt och moms. Vad gäller?

Här har vi sammanfattat de regler  och några tips om vad som gäller från 1/1 2015 för dig som har eller tänker skaffa Solceller.

Uppgifterna kommer från regeringskansliet, energimyndigheten och skatteverket och är inhämtade Jan 2015.

INVESTERINGSSTÖD

Du kan ansöka om statligt investeringsstöd för din Solcellsinvestering. Investeringsstödet är en ändlig pott som fördelas enl. turordning över året tills det är slut. Ansök alltid om stöd men basera inte ditt investeringsbeslut på stödet utan räkna på bruttobeloppet, då ansökningstrycket är mycket stort.

Det som hänt under 2014-2015 är att ersättningsnivåerna (priset du som Solel-producent får betalt per kWh) från elbolagen gått upp samtidigt som staten infört ett ett obligatoriskt skatteavdrag på 60 öre kWh. Dessa två faktorer i kombination gör att Solcellsanläggningarna idag har en kort återbetalningstid på mellan 8-11 år även utan det statliga investeringsbidraget. Därför har staten valt att gradvis sänka investeringsstödet för att avveckla det senast 31 Dec 2016. Förhandlingar pågår om vad som skall ersätta nuvarande stödmodell.

(Solcellsbranschen välkomnar utvecklingen med högre och långsiktiga ersättningsnivåer för såld Solcells-el givetvis, det är bra för alla solcellsägare, men uppmanar staten till fortsatta stimulansåtgärder om man vill nå miljömålen, då Sverige fortfarande bara har en hundradel av t.ex. Tysklands installationsbas.)

Från 1/1 2015 är stödprocentsatsen för beviljade anläggningar 20% för privatpersoner och 30 % för företag.

Ansökningsblankett för Investeringsbidraget hittar du här. Fyll i och skicka in till Länsstyrelsen i din region.

Allmän information från Energimyndigheten om Solcellsstödet hittar du här.

NYA FÖRMÅNLIGA SKATTEREDUKTIONEN Jan 2015

Du som är Solcellsägare får göra ett skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Övre säkringsgräns 100 A.  Se villkoren här!

ENERGISKATT:

Elen från solcellsanläggningen undantas från skatteplikt och producenten är inte skattskyldig, även om el matas in på elnätet och överlåts. Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad eller för levererad el.

Detta gäller under förutsättning att

  • Producenten inte förfogar över andra anläggningar som sammanlagt har en installerad generatoreffekt av 100 kW eller mer
  • Producenten inte yrkesmässigt levererar annan el
  • Ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger 30 000 kr.
INKOMSTSKATT
-Du betalar ingen inkomstskatt för den el du säljer till elbolaget. Ev. vinst (överskott) beskattas som kapitalinkomst, men då schablonavdraget per fastighet är 40 000:-/år så kommer de flesta Solcellsproducenter att ligga under den nivån och blir därmed inte skattskyldiga för såld el.
MOMSREGISTRERING
-Du skall momsregistrera dig. Det gör du genom att fylla i blanketten SKV 46 20 och skicka in till skatteverket. Du skall  inte söka F-skattsedel eller starta företag utan bara momsregistrera dig.
Fyll därför endast i de fält som avser grunduppgifter och momsregistrering i blanketten, hoppa över eller bara strecka de fält som rör företag. Skicka sedan in blanketten till skatteverket så är det klart.
Ersättningen du från elbolagen för försåld el är inklusive 25% moms. Momsdelen på 25%  kommer du bara att slussa vidare till skatteverket (resten behåller du själv) så betrakta därför all ersättning för försåld del som ”ex moms” för att få ditt faktiska netto.  Den moms du har erhållit under året fyller du i  i din vanliga inkomstdeklaration.

Permalänk till denna artikel: http://innosund.com/stod-skatt-och-moms/