«

»

Skriv ut detta Inlägg

Media genar lite om Investeringsstödet.

I gårdagens Mittnytt så intervjuades en man som fått beskedet av länsstyrelsen att investeringsbidraget för Solceller var slut i Jämtlands och Västernorrlands län.

Det stämmer inte. Nu uppstod denna incident i Juli i år, då pengarna mycket riktigt var på upphällningen men om den mannen bett om att få låta sin ansökan ligga kvar i kön så hade ansökan haft goda chanser till utbetalning sommaren 2015 eftersom regeringen har anslagit 400 nya miljoner till Investeringsstödsprogrammet. Det må vara hänt att reportern inte hunnit med att göra riktiga efterforskningar inför reportaget, men att media rapporterar om förnyelsebara energislag med så smal vinkel och tunt underlag kan komma att påverka och fördröja regeringens energimål helt i onödan. Det stämmer att länsstyrelserna reflexmässigt säger ”pengarna är slut” när man ansöker. Det har de gjort sedan stödet infördes för fem år sedan. Ändå tickar det på och folk får sina pengar. Det är svårt att peka ut vem som är mest oansvarig i de här turerna; media, länsstyrelserna eller regeringen, men helt klart är att de människor som söker stödet är helt oskyldiga och bör hållas helt skadeslösa, annars bör egentligen stödet stängas helt och ersättas av något nytt.

Man kan förstå att en pressad länsstyrelse som får in massor av ansökningar som till sist överskrider anslagen blir försiktiga, men det är inte deras roll att föra Svensk energipolitik. Det är en fråga för Regering och Riksdag och dessa har satt upp mål för omfattningen av förnyelsebar energiproduktion i Sverige för de kommande 20 åren. För att uppnå dessa mål måste omställningen gå fortare. Länsstyrelsen borde därför tvärtom uppmuntra till så många ansökningar som möjligt och sedan rapportera de sammanlagda ansökningsvolymerna till regeringen för att de ska kunna anpassa nivåerna på anslagen så att de räcker hela den fastslagna projektperioden (som har deadline den 31/12 2016).

Det är också olyckligt att länsstyrelsen ger negativa besked om Solcellsstödet som standardsvar av flera orsaker:

1. Regeringen lägger in 400 nya miljoner i Solcellsstöd vid årsskiftet och det kommer nu att  korta köerna ordentligt.

2. Ingen som uppfyllt kriterierna och lämnat in korrekta ansökningar har blivit utan stödet sedan det infördes 2009. Att stänga eller skada programmet med Investeringsstöd är oerhört politiskt känsligt i en tid när hela världen mobiliserar för att öka installationsbasen av förnyelsebar energi.

3. Om länsstyrelsen ger besked till intressenter som söker att ”pengarna är slut” så kommer färre att söka, vilket skickar felaktiga signaler till regeringen om att intresset för Solenergi är lägre än det är i verkligheten och då för länsstyrelsen indirekt en egen osanktionerad energipolitik de inte har mandat från regeringen för.

Investeringsstödet har fått ett oproportionerligt stort fokus som tyvärr drar uppmärksamheten från den riktiga vinsten med att Investera i en Solcellsanläggning, nämligen att så fort den kopplas in så styrs hushållets energikostnader om från att betala elräkningar varje månad till att i stället amortera på en produktionsanläggning man äger. De första tio åren är Solcellsanläggningen en sparform helt enkelt. Nästa stora bonus kommer när den betalat sig själv och fortsätter att generera helt gratis energi i ytterligare 30 år.

Länk till TV-klippet: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/pensionaren-blev-utan-solcellspengar

Om författaren

Stefan Hallgen

Permalänk till denna artikel: http://innosund.com/media-halkar-lite/